De Levende Natuur

Ingeburgerde bomen in klimaatslim bos

Bart Nyssen, Jan den Ouden, Etiënne Thomassen, Kris Verheyen & Bart Muys

Met ‘klimaatslim bosbeheer’ proberen beheerders de soortenrijkdom en ecosysteemdiensten, zoals koolstofvastlegging en houtproductie, te behouden of te versterken in een veranderend klimaat. In dat klimaatslimme beheer verdienen ‘ingeburgerde’ boomsoorten extra aandacht. Vaak worden die als tweederangs bomen beschouwd, die weinig bijdragen aan het functioneren van het bos. Recent onderzoek toont aan dat zij wel degelijk een rol kunnen spelen in de klimaatadaptatie van bossen. Misschien kunnen we beter de vooroordelen achter ons laten en de ingeburgerde soorten slim benutten in plaats van te bestrijden.

Link

Ingeburgerde bomen in klimaatslim bos