Vakblad Natuur Bos Landschap

De berk in de onderzoeksliteratuur

Etiënne Thomassen

Voor de Pro Silva-excursie van oktober 2007 is een literatuurstudie gemaakt van de berk (Betula pendula Roth.) en zijn toepassingen. Hier een beknopte weergave daarvan. Een uitgebreide versie met literatuurverwijzingen is beschikbaar op de site www.vakbladnatuurboslandschap.nl.

Download

De berk in de onderzoeksliteratuur