Bosecologie en Bosbeheer

Bos op rijke gronden

R. Knol, E. Thomassen, P. Huvenne & A. Vos

Hoofdstuk 45 in het boek Bosecologie en bosbeheer over het beheer van bossen op rijke gronden