Praktijkboek bosbeheer

Patrick Jansen, Martijn Boosten, Michaël Cassaert, Johnny Cornelis, Etiënne Thomassen & Hannes Cosyns

Bij het beheer van bossen is vakkennis onontbeerlijk. Ingrepen van een bosbeheerder kunnen decennia lang doorwerken in het bos. Vakkennis vormt daarom één van de pijlers van duurzaam bosbeheer.

Dit boek is gemaakt door bijna 80 deskundigen uit zowel Nederland als Vlaanderen. In 17 hoofdstukken beschrijven zij alle aspecten van het praktische bosbeheer. Centraal staan de twee belangrijkste sturingsmaatregelen in bossen, namelijk verjongen en vellen. Om deze reden vormen hoofdstukken als verjongen, dunnen, eindkap en bosexploitatie de kern van het boek. Maar ook meten en inventariseren, verpleging, houtverkoop, communicatie en participatie, groeiplaatsverbetering en natuurwaarden worden uitgebreid beschreven. Hierbij komen onderwerpen aan bod waar slechts weinig over is gepubliceerd in de afgelopen decennia. Uiteraard worden de nieuwste inzichten beschreven, zonder een voorkeur uit te spreken voor een bepaalde vorm van bosbeheer. Het boek is gericht op de praktijk van het bosbeheer en geschreven voor een brede doelgroep van boseigenaren en beheerders tot studenten en beleidsmakers. Dit boek is een uitgebreide informatiebron voor bosbeheerders die graag even iets na willen zoeken, maar evenzeer voor iedereen die graag meer wil weten over het beheer van bossen.

Download

Praktijkboek bosbeheer