Vakblad Natuur Bos Landschap

Boomgericht bosbeheer dankzij bostracken

Etiënne Thomassen

Boomgericht bosbeheer dankzij bostracken

Bostracken is het inventariseren, in kaart brengen en markeren van elementen in een bos voor de beheer-planning en uitvoering. De term verwijst naar het geheel doorkruisen van het bos. Dankzij bostracken ontstaat een duidelijk beeld van de kansen en mogelijkheden in een bepaald deel van het bos. Zodoende worden de waarden van het bos onderkend en worden aanknopingspunten gevonden voor verder beheer. Door te combineren met bleswerk gericht op deze elementen is de kans kleiner dat de beheerder zaken over het hoofd ziet. Zowel oudere volwassen bomen in de kroonlaag als jonge opslag daaronder en opstandsdelen met een beperkte functievervulling worden beoordeeld, vastgelegd en daarna zo nodig behandeld.

Download

Boomgericht bosbeheer dankzij bostracken