Boomgericht bosbeheer in de praktijk

Etiënne Thomassen, Wim Buysse, Sander Wijdeven, Martin Winnock, Jan Seynaeve, Pascal Sauren, Hans van Lommel, Petra Schmitz, Bart Nyssen

Boomgericht bosbeheer is een vorm van natuurgericht bosbeheer waarin de kwaliteit en vitaliteit van de individuele boom centraal staan en een beheerder beslissingen over beheeringrepen pleksgewijs neemt. Doel is tweeledig; het oogsten van kwalitatief hoogstaand hout naast het realiseren van natuurdoelen. Economie en ecologie gaan dus hand in hand. Het idee is om naast de functievervulling opstandsgewijs, ook de functie van geselecteerde bomen afzonderlijk te optimaliseren. Op een specifieke plek in het bos werken we aan het functioneren van een uitgekozen toekomstboom, (bijvoorbeeld met een functie houtproductie, biodiversiteit, recreatie,…) of creëren we voorwaarden voor het vestigen of ontwikkelen van een nieuwe toekomstboom op die plek. Boomgericht bosbeheer breidt het concept van de reguliere toekomstbomenmethode uit, en gaat verder dan we gewend zijn.

Download

Boomgericht bosbeheer in de praktijk