Vakblad Natuur Bos Landschap

Revitalisering Nederlandse bossen

Sander Wijdeven, Wouter Delforterie, Martijn Boosten, Etiënne Thomassen en Bart Nyssen

Wat gebeurt er als ik niets doe? Misschien wel de belangrijkste vraag die elke beheerder zich moet stellen. Door klimaatverandering, verzuring en verdroging zien we de laatste jaren enkele zorgwekkende ontwikkelingen in het bos. We zien een verminderde vitaliteit bij fijnspar, lariks en eik, en in onze buurlanden hier en daar ook een afname van vitaliteit bij beuk en grove den. Het lijkt er op dat de verminderde vitaliteit bij eik doorwerkt in het hele voedselweb, van rupsen tot aan koolmezen. In de Bossenstrategie staat terecht dat een goed functionerend bosecosysteem een randvoorwaarde is voor de doelen die we eraan stellen, van biodiversiteit tot aan CO2 -vastlegging en houtproductie. Bos moet dus niet alleen het vermogen hebben om klappen op te vangen, maar ook mee kunnen bewegen met veranderende omstandigheden. Dat is veerkracht. En waar de veerkracht onvoldoende is, kunnen revitaliseringsmaatregelen helpen.

Download

Revitalisering Nederlandse bossen