Vakblad Natuur Bos Landschap

Wat kost revitalisering van bos eigenlijk?

Joyce Penninkhof & Etiënne Thomassen

Wat kost revitalisering van bos eigelijk?

In de landelijke Bossenstrategie beschrijven het Rijk en de provincies de ambities voor toekomstbestendige en vitale bossen. Daarvoor is het nodig om de omgevingsfactoren (bodem en hydrologie) aan te pakken, bossen een kwaliteitsimpuls te geven en het beheer structureel aan te passen. Bosbeheerders willen hiermee aan de slag, maar er hangt wel een kostenplaatje aan. Over welke kosten hebben we het eigenlijk en in hoeverre worden deze gedekt?

Download

Wat kost revitalisering van bos eigenlijk?